Home arrow Mandate
Mandate
Мандат Одбора
Да предузме кораке да се реше проблеми који су настали реорганизацијом цркава у Северној Амнерици.

Да нађе решење проблема које су делегати идентификовали на скупштини цркава.

Да предочи законитост, незаконитост новог
Устава за Северну и Јужну Америку.

Да настоји да стави Амандмане на нови Устав и да нађе начина да се ти амандмани прихвате од цркава Новограчаничке митрополије.

Да омогући бољу комуникације цркава у Северној и Јужној Америци о пробемима са којима се суочавају.

 

The Committee's mandate

To pursues steps to resolve 
the current state of affairs and problems 
caused by the reorganization of the Serbian Church 
of North and South America,

To pursue a resolution of the items of concern 
raised during the Assembly of Churches meeting.

To pursue the legality of the new constitution 
of the Serbian Orthodox Church 
in the North and South America

To seek amendments to the said new constitution 
and to seek for a method of approval 
the amended/unifying constitution from
the New Gracanica Metropolitanate
and its churches

To promote the communication of the issues 
facing and concerns to all of the Serbian Orthodox Church 
in the North and South America

Serving the Serbian Orthodox community in the Americas